Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Nailul Inayah

Zakat Menurut Imam Syafii

Agama | Thursday, 25 Aug 2022, 17:51 WIB

Zakat secara etimologis berasal dari kata yang berarti pertumbuhan, kesuburan dan penyucian. Kata zakat digunakan untuk memberikan harta tertentu karena di dalamnya ada harapan untuk menerima anugerah, mensucikan diri dan meningkatkan harta seseorang untuk kebaikan.

Di sisi lain, menurut terminologis zakat didefinisikan sebagai pemberian sesuatu dari sekumpulan harta tertentu, menurut karakteristik dan ukuran tertentu, yang harus diberikan kepada kelompok tertentu yang berhak menerimanya.

Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh dengan cara tertentu.

Zakat Mal

Zakat wajib terdapat dalam 5 golongan yaitu :

1. المواشى (Binatang ternak)

Adapun syarat wajib مواشى itu ada 6 perkara yaitu :

a. Islam

b. Merdeka

c. Milik yang sempurna

d. Nisab (batas minimal ukuran untuk mengeluarkan zakat)

e. Haul (1 tahun)

f. Liar (angon)

Adapun مواشى (binatang ternak) yang wajib zakat ada 3 jenis yaitu :

1) Unta

Permulaan nisabnya unta yaitu :

5 ekor unta besar zakatnya 1 ekor kambing جذعة

10 ekor unta besar zakatnya 2 ekor kambing

15 ekor unta besar zakatnya 3 ekor kambing

20 ekor unta besar zakatnya 4 ekor kambing

25 ekor unta besar zakatnya 1 ekor unta بنت مخاض (unta berumur 1 tahun yang memasuki 2 tahun)

36 ekor unta besar zakatnya 1 ekor unta بنت لبون (untuk berumur 2 tahun yang memasuki 3 tahun)

46 ekor unta besar zakatnya 1 ekor unta حقة (unta berumur 3 tahun yang memasuki 4 tahun)

61 ekor unta besar zakatnya 1 ekor unta جذعة (unta berumur 4 tahun yang memasuki 5 tahun)

76 ekor unta besar zakatnya 2 ekor unta بنت لبون

91 ekor unta besar zakatnya 2 ekor unta حقة

121 ekor unta besar zakatnya 3 ekor unta بنت لبون

140 ekor unta besar zakatnya 1 ekor unta بنت لبون dan 2 ekor unta حقة

150 ekor unta besar zakatnya 3 ekor unta حقة

2) Sapi

Permulaannya nisabnya sapi yaitu :

30 ekor sapi besar zakatnya 1 ekor sapi تبيع(sapi yang berumur 1 tahun yang sedang memasuki 2 tahun)

40 ekor sapi besar zakatnya 1 ekor sapi مسنه(sapi yang berumur 2 tahun masuk dalam 3 tahun)

60 ekor sapi besar zakatnya 2 ekor sapi تبيع

70 ekor sapi besar zakatnya 1 ekor sapi مسنه dan 1 ekor sapi تبيع

80 ekor sapi besar zakatnya 2 ekor sapi مسنه

90 ekor sapi besar zakatnya 3 ekor sapi تبيع

100 ekor sapi besar zakatnya 1 ekor sapi مسنه dan 2 ekor sapi تبيع

110 ekor sapi besar zakatnya 2 ekor sapi مسنه dan 1 ekor sapi تبيع

120 ekor sapi besar zakatnya 3 ekor sapi مسته atau 4 sapi ekor تبيع

3) Kambing

Permulaan nisabnya kambing yaitu :

40 ekor kambing besar zakatnya 1 ekor kambing جذعة من لضان(kambing gibas yang copot giginya 1 atau 2 giginya copot dari kambing kacang

121 ekor kambing besar zakatnya 2 ekor kambing

201 ekor kambing besar zakatnya 3 ekor kambing

301 ekor kambing besar zakatnya 4 ekor kambing

401 - 500 ekor kambing besar zakatnya 5 ekor kambing

2. Emas dan Perak

Adapun Mas dan perak syarat wajib mengeluarkan zakat ada 5 perkara yaitu :

a. Islam

b. Merdeka

c. Milik yang sempurna

d. Nisab

e. Per tahun

Nishab emas adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham (setara 672 gram perak).

3. Tanaman

Adapun syarat wajib mengeluarkan zakat tanaman itu ada tiga yaitu :

a. Tanaman yang ditanam oleh anak Adam (manusia)

b. Tanamannya menjadi makanan yang kuat yang kuat untuk disimpan

c. Tanamannya telah mencapai nisab. Nisab nya adalah 5 ausuqi tanpa ada kulitnya

Nisabnya tanaman dan buah-buahan adalah 5 Ausaq yaitu 600 liter Baghdad / 1 Irak (8 kuintal bangsa Indonesia). Dan suatu ada tambahan maka tetap menjadi hitungan. Apabila pengairannya dengan air hujan atau air sumberan maka wajib mengeluarkan zakatnya seper sepuluh atau 10%. Tapi jika pengairannya dengan di sedot mesin (dengan membayar) dan sejenisnya maka wajib zakat 5%.

4. Buah-buahan

Adapun syarat wajib mengeluarkan zakat buah-buahan itu ada dua perkara yaitu berupa buah kurma dan buah anggur. Syarat wajib zakat nya ada 4 yaitu :

a. Islam

b. Milik yang sempurna

c. Merdeka

d. Nisab

5. Harta dagangan

Adapun syarat wajib mengeluarkan zakat perdagangan yaitu sama dengan syarat wajib mengeluarkan zakat emas dan perak.

Harta dagangan ketika telah memenuhi setahun dan telah mencapai nisab maka wajib zakat. Zakatnya adalah 1/40. Nisobnya adalah apabila harta temuan orang jahiliyah maka zakatnya adalah 1/5. Harta/benda adalah harta peninggalan orang-orang jahiliyah dan tambang emas dan perak itu wajib zakat 1/40 apabila telah memenuhi nisab.

Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib dengan 3 syarat yaitu :

1. Islam

2. Terbenamnya matahari dari akhir hari bulan Ramadan

3. Dan adanya kelebihan makanan untuk memenuhi kecukupan dirinya dan keluarganya pada hari itu

Dan zakat pada dirinya dan wajib mengeluarkan zakat orang yang wajib di navasa kokohnya 1 sho’ dalam makanan negara tersebut 1 sho, = 2 1/2 kg.

Zakat diberikan kepada 8 golongan yang telah dituturkan oleh Allah dalam Kitab Al-Qur’an. Sesungguhnya shodaqoh wajib diberikan kepada :

1. Orang fakir

2. Orang miskin

3. Orang yang bekerja dalam mengumpulkan dan membagikan zakat

4. مؤلفة orang yang baru masuk Islam

5. الرقابorang yang budak mempunyai akal kitabah

6. غارمين orang yang mempunyai hutang

7. في سبيل اللهorang yang jihad dijalan Allah

8. ابن سبيلorang yang sedang perjalanan dalam hal perjalanan Bukan maksiat

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Berita Terkait

 

Tulisan Terpilih


Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image