Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Faisal Abu Fayadh

Daftar Referensi Cendekiawan Muslim Kontemporer di Dunia

Agama | Friday, 22 Oct 2021, 10:21 WIB
Ilustrasi

Daftar Referensi Cendekiawan Muslim Kontemporer di Dunia

Saya menasihati diri saya- semoga Tuhan mengampuni saya- dan kepada para pembaca- semoga Tuhan memberkati- bahwa hari ini penting untuk belajar kepada banyak guru, apalagi hari ini termasuk hari-hari menjelang akhir zaman, wallohu a'lam.

Telah diketahui dengan baik bahwa para sarjana kuno telah belajar dengan banyak guru. Apalagi saat ini sangat sulit mencari guru yang memiliki ilmu di banyak cabang.

Imam Hammad bin Zaid rahimahulloh berkata,

لا لمك الس

“Sesungguhnya kamu tidak mengetahui kebingungan gurumu sampai kamu belajar dengan orang lain.”

Syeikh 'Abdurrahman bin Abi' Abdillah bin Mandah Rahimahulloh berkata,

:

“Saya mendengar bapak saya berkata,” tulis saya dari 1.700 guru.” “

Imam Ibnu Najjar Rahimahulloh berkata,

سبعة

"Saya mendengar seseorang mengatakan bahwa gurunya adalah 7.000 syekh dan tidak ada yang seperti ini."

Imam Adz Dzahabi Rahimahulloh berkata tentang Ibnu Najjar,

:

"Syeikhnya mencapai 3.000 syekh dan 400 guru wanita."

Syeikh Abu Hudzaifah Al Bahraini Rahimahulloh dalam ceramahnya yang berjudul Al Himmah fi Thalabil 'Ilmimengatakan, “Al Imam An Nawawi Rahimahulloh rahmatan wasi'ah pertama dalam sehari kemarin beliau menghadiri 12 majelis ilmu, sedangkan kita atau mungkin sebagian dari kita hari ini malas untuk menghadiri satu atau dua majelis, saya tidak mengatakan dalam satu hari, bahkan dalam satu minggu tidak ingin hadir dan tidak menghadiri sesi pelajaran yang diadakan hanya sekali atau dua kali seminggu, " hingga dikutip dari Imam Adz Dzahabi,“Begitu pula Imam Ibrahim Al Jauhari Rahimahulloh ketika berkata, “Hanya satu hadits ketika saya tidak memiliki 100 baris riwayat kepadanya, maka saya merasa seperti anak yatim.” Ini menunjukkan lemahnya semangat sebagian mahasiswa ilmu yang mereka rasa cukup menuntut ilmu hanya dengan satu syeikh, tidak mengambil ilmu dari banyak syeikh.”

Beliau Rahimahulloh kemudian melanjutkan,“Jika kamu tidak memiliki majelis, kecuali dengan seorang syeikh, kamu akan mengira bahwa dia adalah orang yang paling berilmu pada masanya, kamu akan mengira bahwa tidak ada ilmu yang tersembunyi darinya. Tetapi ketika Anda bertemu dengan banyak syeikh, Anda akan mengetahui posisi syeikh Anda sebelumnya, Anda akan tahu bahwa yang satu ini unggul di bidang fikih, ada yang unggul di bidang hadits, ada yang di bidang bahasa dan nahwu, dan sebagainya. dari cabang-cabang ilmu. Anda bisa memanfaatkan semuanya dan mempelajari semua cabang ilmu dari masing-masingnya.”

Syeikh Abu Bakar Al Qahthani Rahimahulloh mengatakan dalam artikel yang berjudul Al Marji'ul 'Ilmiyyatul' Ammah, "Jika disebutkan dalam beberapa pesan atau buku dalam artikel ini, bukan berarti manhaj penulisnya baik (bahkan tidak) sebagai pujian kepada mereka. Tetapi yang mendorong kami untuk menyebutkannya adalah bahwa hikmah yang dicari oleh seorang mukmin adalah ia menemukannya di mana saja, sehingga ia lebih berhak atasnya, sebagaimana disebutkan dalam peribahasa.”

Disini saya sebutkan nama-nama syeikh dari seluruh dunia yang saya anjurkan untuk kita ambil ilmu dari beliau, sebagian dari mereka Rahimahulloh telah meninggal dunia dan sebagian dari mereka Hafidzhahulloh masih hidup. Saya telah mengurutkannya berdasarkan negara asal. Semoga daftar yang saya buat dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi umat Islam.

'Arab Sa'udi:

Syeikh' Abdul 'Aziz bin' Abdillah Al Baz Rahimahulloh (Mufti Kedua Daulah Su'udi Tahap Tiga)

Muhaddits Syeikh Abdul' Aziz bin Marzuq Ath Tharifi fakallohu asrah

Syeikh' Abdul 'Aziz bin Nashir Al Julayyil hafidzhahulloh

Syeikh ' Abdullah bin 'Abdurrahman Al Jibrin Rahimahulloh (anggota Hai'ah Kibarul' Ulama)

Syeikh 'Abdullah bin Muhammad Ar Rasyud Rahimahulloh

Syeikh' Abdurrahim bin Murad Asy Syafi'i hafizhahulloh (Pengarang kitab Shahilul Jiyyad)

Muhaddits' Syeikh Abdurrahman fakallohu asrah

Syeikh'Abdurrahman Walid Muhammad fakallohu asrah (ulama Mauritania)

Syeikh 'Ali bin Khudhair Al Khudhair fakallohu asrah (ulama tua )

Imam Mujaddid Syeikh Abu' Abdillah Rahimahulloh

Syeikh Abu 'Abdirrahman Al Atsari Rahimahulloh

Syeikh Abu Bakar Al Qahthani Rahimahulloh

Syeikh Abu Jandal Al Ha'ili Hafidzhahulloh

Syeikh Abu Muhammad Al Azdi Rahimahulloh (Wakil Syeikh Abu Hudzaifah Al Bahraini Rahimahulloh )

Syekh Abu Muhammad Al Hussaini Hafidzhahulloh (mantan anggota Diwanul Buhuts wal Ifta')

Syeikh Abu Raghad Ad Du'jani Rahimahulloh (Syar'i Diwan Amn' Aam)

Syeikh Abul Mundzir Al Makki farajjallohu 'anh

Syeikh Ahmad bin Hamud Al Khalidi fakallohu asrah

Syeikh Anas bin' Ali An Nasywan Rahimahulloh (Hakim Pengadilan Islam di Wariztan)

Syeikh Bakr bin Abdillah Abu Zaid Rahimahulloh

Syeikh Faris bin Ahmad Az Zahrani Rahimahulloh

Syeikh Hamad bin 'Abdllah Al Humaidi Rahimahulloh

Syeikh Hamud At Tuwaijiri rahimahullah

Syeikh Hamud bin 'Uqala Asy Syu'aibi Rahimahulloh (guru Syeikh Muhammad bin Shalih Al' Utshaimin Rahimahulloh)

Syeikh Ibrahim bin 'Umar As Sakran fakallohu asrah (murid senior Syeikh Sulaiman bin Nashir Al' Ulwan fakallohu asrah )

Syeikh Ibrahim Sulaiman Muhammad Rahimahulloh

Syeikh Khalid Ar Rasyid fakallohu asrah

Syeikh Khalid bin 'Umar Hafidzhahulloh

Syeikh Manna' Khalil Al Qahthan Rahimahulloh

Syeikh Muhammad Al Mukhtar Asy Syinqithi Rahimahulloh

Syeikh Muhammad bin 'Abdillah Pada Tamimi Rahimahulloh (Mufti Cechnya)

Syeikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh Rahimahulloh

Syeikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin Rahimahulloh

Syeikh Muhammad Ibrahim Syaqrah Rahimahulloh

Syeikh Muhammad Shalih Al Munajjid Hafidzhahulloh

Syeikh Nashir bin Hamad Al Fahad fakallohu asrah

Syeikh Safar Al Hawwali Rahimahulloh

Syeikh Shalih Al 'Ushaimi Hafidzhahulloh

Muhaddits Syeikh Sulaiman bin Nashir Al' Ulwan Hafidzhahulloh fakallohu asrah

Syeikh Walid bin Shalih As Sinani fakallohu asrah

Syeikh Yusuf bin Shalih Al 'Uyyairi Rahimahulloh

'Irak:

Syeikh' Abdul 'Aziz bin' Abdullathif Al Badri Rahimahulloh (ulama Hizbut

-Tahrir )

Syeikh 'Abdurrahman bin Mushtafa Rahimahulloh

Syeikh Abu Turab Al Janubi Hafidzhahulloh

Syeikh Hamid bin' Abdillah Az Zawi Rahimahulloh

Syeikh Muhammad Wail Al Halwani Rahimahulloh (penulis dari kitab Manhaju Hayyah)

Afganistan:

Syeikh Hussain bin Mahmud Hafidzhahulloh

Maulawi Muhammad 'Umar Al Hanafi Rahimahulloh

Maulawi Jalaluddin Haqqani Rahimahulloh

Maulawi Sirajuddin Haqqani Hafidzhahulloh

Syeikh Yunus Khalis Rahimahulloh

Aljazair:

Syeikh 'Abdul Wadud Hafidzhahulloh

Amerika:

Syeikh Ahmad Jibril Hafidzhahulloh

Syekh Anwar bin Nashir Rahimahulloh

Syekh Sulaiman Anwar hafizhahullah

Australia:

Syeikh Musa Cerantonio fakallohu asrah

Austria:

Syeikh Muhammad Mahmud Rahimahulloh (pendiri Millatu Ibrahim)

Bahrain:

Syeikh Abu Hudhaifah Al Bahraini Rahimahulloh

Ceko:

Amirul Mukminin Dokka Umarov Rahimahulloh (Presiden Ceko)

Syamil Basayev Rahimahulloh (Wakil Presiden Ceko)

Filipina:

Syeikh 'Abdurrazzaq bin Abu Bakar Rahimahulloh

Syekh Qadzafi bin Abu Bakar Rahimahulloh

Indonesia:

Syeikh Abu Mu'adz Achmad Rofi'i bin Muhasan Amir Al-Syirbuni Al Indonisy Hafidzhahulloh

Syeikh Farid Ahmad Okbah Al Indonisy Hafidzhahulloh

Syeikh Abu Hamzah Agus Hasan Bashori Hafidzhahulloh

Syeikh Yusuf Usman Baisa Hafidzhahulloh

Syeikh Abu Muhammad Abdul Karim Al Katsiri Hafidzhahulloh

Syeikh Muhammad Yusuf Harun Hafidzhahulloh

Syeikh Muhammad Zaitun Rasmin Hafidzhahulloh

Ustadz Hartono Ahmad Jaiz Abu Sa'id Ibrahim Hafidzhahulloh

Ustadz Nashirul Haq Hafidzhahulloh

Habib Muhammad Rizieq Syihab fakallohu asrah

Abu Bakar Ba'asyir Hafidzhahulloh

Syeikh Halawi Makmun Rahimahulloh

Syeikh Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Rahimahulloh

India:

Syeikh Ahmad Faruq Rahimahulloh

Syeikh Zakir Naik Al Hindi Hafidzhahulloh

Syeikh Zakir Rashid Rahimahulloh

Jordan:

Syeikh 'Isham bin Thahir Hafidzhahulloh

Syeikh Abu' Abdirrahman Al Muhajir Rahimahulloh

Syeikh Ahmad Fudhail Rahimahulloh

Muhaddith Syeikh Khalid bin Mahmud Al Hayyik Hafidzhahulloh

Syeikh Sami 'Al' Uraidi Hafidzhahulloh

Muhaddith Syeikh Yusuf bin Ahmad Al Urduni Rahimahulloh (murid Syaikh Syu'aib Al Arnauth Rahimahulloh )

Kuwait:

Syeikh Khalid bin 'Abdirrahman Al Hussainan Rahimahulloh (Mufti Tentara Kuwait)

Kosovo:

Syeikh ‘Abdul Qadir Al Arnauth Rahimahulloh

Lebanon:

Syeikh Ahmad Al Assir fakallohu asrah (ulama kuil, mantan Jama'ah Tabligh)

Libya:

Syeikh 'Athiyyatullah Rahimahulloh

Syeikh Muhammad Hasan Rahimahulloh

Malaysia:

Ustadz Nurdin Rahimahulloh

Maroko:

Syeikh 'Abdul' Aziz Al Ghumari Rahimahulloh

Syeikh 'Umar Al Haddusyi Hafidzhahulloh

Syeikh Syarif Al Hasan Ibn' Ali Al Kattani Hafidzhahulloh (ulama ahli umpan)

Muhaddits Syeikh Muhammad Abu Khubza Rahimahulloh

Mauritania:

Syeikh Muhammad Al Amin Asy Syinqithi Rahimahulloh

Syeikh Muhammad Salim Walad Hafidzhahulloh

Mesir:

Syeikh 'Abdul Mun'im Al Badawi Rahimahulloh (murid Syeikh Muhammad Nashiruddin Al Albani Rahimahulloh )

Syeikh' Abdul Qadir 'Audah Rahimahulloh

Syeikh' Abdullah 'Azzam Rahimahulloh

Syeikh Abu' Abdillah Al Muhajir Rahimahulloh (penulis buku Masa'il min Fiqhil Jihad )

Syeikh Abu 'Isa Adz Dharir Hafidzhahulloh

Syeikh Abu Isra' Al Asyuthi Hafidzhahulloh

Syeikh Abu Muhammad Al Mishri Rahimahulloh

Syeikh Abu Muslim Al Mishri Rahimahulloh

Syeikh Ahmad Syakir Rahimahulloh (Mufti Mesir)

Syeikh Aiman Abu Muhammad Hafidzhahulloh

Imam Hasan Al Banna Rahimahulloh

Syeikh Muhammad Hamid Al Faqih Rahimahulloh (pendiri Jama'ah Ansharus Sunnah Muhammadiyah di Sudan)

Syeikh Muhammad Quthb Rahimahulloh

Syeikh Mushthafa Al ' Adawi Hafidzhahulloh

Ustadz Sayyid Quthb Rahimahulloh

Syeikh Wahid bin Bali' Hafidzhahulloh

Nigeria:

Syeikh Muhammad ibn Yusuf Al Barnawi Rahimahulloh (putra Sayyid Yusuf Rahimahulloh, pendiri Jama'ah Ahlus Sunnah)

Habib ibn Muhammad ibn Yusuf Al Barnawi Hafidzhahulloh (putra Syeikh Muhammad ibn Yusuf Al Barnawi Rahimahulloh)

Pakistan:

Syeikh 'Abdul' Aziz Ghazi Rahimahulloh

Syeikh 'Abdurrasyid Ghazi Rahimahulloh

Maulana' Ashim 'Umar Al Hindi Rahimahulloh(penulis buku eskatologi Islam)

Mufti Nizhamuddin Asy Syamzai Rahimahulloh

Palestina :

Syeikh Ahmad Yasin Rahimahulloh

Syeikh 'Umar bin Mahmud Hafidzhahulloh

Syeikh Hisyam bin' Ali Rahimahulloh

Suriyyah:

Syeikh 'Abdul Mun'im Mushthafa Hafidzhahulloh

Syeikh Abu Hafsh Asy Shami Rahimahulloh

Syeikh Marwan Hadid Rahimahulloh

Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu Rahimahulloh

Syeikh Sa'id Hawwa Rahimahulloh

Muhaddith Syeikh Syu'aib Al Arnauth Rahimahulloh

Syeikh Umar Abdul Hakim fakallohu asrah

Syeikh Wahbah Az Zuhaili Rahimahulloh

Somalia:

Syeikh Hasan Hussain Hafidzhahulloh

Syeikh Muhammad 'Ali Raji Hafidzhahulloh

Sudan:

Muhaddith Syeikh Musa'id bin Basyir As Sudani hafizhahullah (ulama ahli umpan)

Muhaddith Syeikh Shadiq bin 'Abdillah Al Hasyimi Hafidzhahulloh (murid senior Syeikh Sulaiman bin Nashir Al' Ulwan fakallohu asrah )

Muhaddith Syeikh 'Umar bin' Abdillah Al Hasyimi Hafidzhahulloh (saudara Hafidzhahulloh lainnya Muhaddits Syeikh Shadiq bin 'Abdillah Al Hashimi Hafidzhahulloh )

Tunisia:

Syaikh Abu' Abdirrahman Di Tunisi Hafidzhahulloh

Syaikh Muhammad Ibnul Hajj Al Ifriqi Hafidzhahulloh

Yaman :

Syeikh 'Abdul Majid bin Mahmud Al Hatari Rahimahulloh

Syeikh Abu Bashir Rahimahulloh

Syeikh Abu Hafsh Al Hamdani Rahimahulloh

Syeikh Abu Hurairah Ash Shan'ani Rahimahulloh

Syeikh Abuz Zubair Al Addab Rahimahulloh

Syeikh Harits bin Ghazi Rahimahulloh

Syeikh Muqbil bin Hadi Al Wadi'i Rahimahulloh

Semoga bermanfaat info ini, Jika tulisan ini benar dari ALLOH ï·» dan yang salah dari diri Penulis yang dhoif, Barokallohu fiikum.

Bekasi, Jawa Barat, 13 Rabiul Awwal 1443 H,

Alfaqir Ilalloh Azza wa Jalla,

*Abu Fayadh Muhammad Faisal Al Jawy al-Bantani, S.Pd, M.Pd, I, M.MPd*

{Aktivis Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat, Praktisi dan Pengamat PAUDNI/Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, Aktivis Pendidikan dan Kemanusiaan, Domisili Saat ini di Bekasi Raya Kota dan Kabupaten Bekasi/Babelan City)

Rasululloh Muhammad Shallallohu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

“Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya”. (HR. Muslim no. 1893 Sanadnya Shohih).

*Silahkan di Share info ini seluas-luasnya, Syukron*

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Berita Terkait

Jadi yang pertama untuk berkomentar
 

Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image